Harreman politikoak: harremanak@ernai.eus
Internazionalismoa: inter.basqueyouth@ernai.eus
Komunikazioa: komunikazioa@ernai.eus

Zer da Ernai?

Ernai, Ezker Abertzaleko gazte antolakunde iraultzailea da, eta Euskal Herri gazte, aske, sozialista, feminista, ekologista eta euskalduna lortzea dugu helburu. Zapalkuntza anitzeko sistema -nazio, klase, genero, aukera sexuala, dibertsitate funtzionala, etnia, helduek eragindakoa, etab.- gainditzeko asmoz antolatzen gara eta praktika eta balore iraultzaileak suspertzea dugu helburu.

Gazte Antolakundeak izaera feminista, sozialista, independentista, euskalduna, ekologista eta internazionalista du. Honek antolakundearen eguneroko jardunean isla dauka. Ernairen lana Euskal Herriko gazteriak helburu hauekin bat egitea da; honetarako, sektore ezberdinetara heltzeko gai izango den praktika politikoa garatzen dugu, proiektu politikoa eta antolakundea bera gazteentzako erreferente bilakatuz.

Ernai Gazte Antolakundeak 2017ko apirilaren 1ean ospatu zuen bigarren Kongresua Erandion. Bertan, Gazte Estrategia eraberritua adostu eta independentzia, sozialismoa eta feminismoaren aldeko proiektu politikoan berretsi ginen.

¿Qué es Ernai?

Ernai es la organización juvenil revolucionaria de la Izquierda Abertzale, y tiene como objetivo lograr una Euskal Herria joven, libre, socialista, feminista, ecologista y euskaldun. Se organiza para superar un sistema de opresión múltiple -nación, clase, género, opción sexual, diversidad funcional, etnia, la generada por lxs adultxs etc.- y tiene como objetivo impulsar valores revolucionarios.

Qu’est-ce que Ernai?

Ernai est une organisation révolutionnaire de jeunes de la Gauche Abertzale qui a pour but un Pays Basque jeune, libre, socialiste, féministe, écologiste et basque. Nous nous organisons pour faire face aux systèmes d'opressions -national, de classe, de genre ou lié à l'orientation sexuelle, à la diversité fonctionnelle, à l'ethnie, au pouvoir des adultes- tout en mettant en marche des pratiques et des valeurs révolutionnaires.

What is Ernai?

Ernai is a revolutionary youth organisation, part of the pro-independence left in the Basque Country. Its objective is to achieve a young, free, socialist, feminist, ecologist and Basque speaking Basque Country. It struggles to overcome multiple opressions -nation, class, gender, sexual choice, functional diversity, ethnicity, adult held power...- and promote revolutionary praxis and values.